ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM

CAMERA THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM

Camera thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom EagleEye IV Camera trông như thế nào?

LOA HỘI NGHỊ BLUETOOTH PLANTRONICS CALISTO

ÂM THANH HỘI NGHỊ INTER-M

Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Âm thanh hội nghị Inter-M IMC300 trông như thế nào?

KHUNG MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC TIVI

Khung màn hình tương tác tivi SH-FTSI17 trông như thế nào?
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Khung màn hình tương tác tivi SH-FTSI17 trông như thế nào?

MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH PANASONIC

MÁY LẠNH TOSHIBA